Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Päiv ei ole päiväle veli : lõunaeesti kalendripärimus

Mall Hiiemäe

Formaat: ill. ; 21 cm
Lehekülgi: 517
Väljaandja: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava