Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Seitsmes üleriiklik emadepäev : 20. mail 1929 : kava-vihik

Helmi Mäelo

Formaat: ill. ; 20 cm
Lehekülgi: 36
Väljaandja: Eesti Naiste Karskusliit
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1929

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava