Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kaheksas üleriiklik emadepäev : 11. mail 1930 : kava-vihik

Helmi Mäelo

Formaat: ill. ; 21 cm
Lehekülgi: 47
Väljaandja: Eesti Naiste Karskusliit
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1930

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava