Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kümnes üleriiklik emadepäev : 8. mail 1932 : kava-vihik

Helmi Mäelo

Formaat:
Lehekülgi: 45
Väljaandja: Naiste Karskusliit
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1932

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava