Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Soove emadepäevaks : [12. mail 1935. a. : kava]

Formaat:
Väljaandja: Assamalla emadepäeva korraldav komitee
Linn: Rakvere
Väljandmisaasta: 1935

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava