Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Neljateistkümnes üleriiklik emadepäev : 10. mail 1936. a. : kava-vihik

Helmi Mäelo

Formaat:
Väljaandja: Naiste Karskusliit
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1936

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava