Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti maarahva tähtpäevade aastaring

Tiiu Toompuu

Formaat:
Väljaandja: Eurovanker
Linn: Põlva
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava