Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laululeht seitsmeteistkümnendaks üleriigiliseks emadepäevaks : 14. mail 1939. a.

Formaat:
Väljaandja: Naiste Karskusliit
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1939

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava