Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

XVIII emadepäev : 12. mail 1940. a. : kavavihik

Formaat:
Väljaandja: Emadepäeva Peakomitee
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1940

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava