Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Emadepäev Eestis : [materjale 4. ülemaalise emadepäeva kavast]

Formaat:
Väljaandja: Elva Koduloomuuseum
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1989

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava