Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Töölistepüha 1-ne mai

Grigori Zinovjev

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 16
Väljaandja: Eesti Töörahva kommuuna kultuura ja ariduse valitsus
Linn: Peterburi
Väljandmisaasta: 1919

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava