Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

8. märts ja koolieelne kaswatus külas

M. Vilenskaja

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 14
Väljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus
Linn: Leningrad
Väljandmisaasta: 1926

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava