Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Pidustused keskaegse Liivimaa linnades 1350-1550

Anu Mänd

Formaat:
Väljaandja: Eesti Keele Sihtasutus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2004

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava