Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lihawõtte pühade raamat

Matthias Johann Eisen

Formaat: 15 cm
Lehekülgi: 46
Väljaandja: K.A. Hermann
Linn: Jurjev
Väljandmisaasta: 1894

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava