Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Ülestõusmise püha jutlus

Richard Julius von Paucker

Formaat: 16 cm
Lehekülgi: 16
Linn: Narva
Väljandmisaasta: 1898

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava