Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie pere munapühad : [retsepte ja nõuandeid]

Ellen Arnover (koost.)

Formaat: 23 cm
Lehekülgi: 46
Väljaandja: Minikiri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1996

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava