Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Пасха = Lihavõtted

Formaat: 20 cm + 1 voldik (ill.)
Lehekülgi: 63
Väljaandja: КПД
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1999

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava