Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lihavõttemunad kõigile : imelihtsatest keerulisteni

Gisela Heim

Formaat: 21 cm + 1 šabloonileht (53x41 cm)
Lehekülgi: 48
Väljaandja: Odamees
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2000

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava