Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lehti ühelt puult : valik draamasid

Ardi Liives

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 288
Väljaandja: Eesti Raamat
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1979

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava