Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Nääride ja uusaasta tähistamise kommetest ja traditsioonidest: õppeabimaterjal pedagoogilistele koolidele

Imbi Muhel

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 83
Väljaandja: ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1988

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava