Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kirik, mis ehitatud kaljule : [Nelipühi jumalateenistuse kava]

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 32
Väljaandja: Pilistvere Eesti Ev.-Luteriusu kogudus
Linn: Pilistvere
Väljandmisaasta: 1935

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava