Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Armastus ei väsi : mälestuseks 1942. a. nelipühadest

Nikolai Kokla (toim.)

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 23
Väljaandja: Tallinna Issanda-muutmise kogudus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1942

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava