Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Mihklipäew : romaan

Albert Kivikas

Formaat: 22 cm
Lehekülgi: 235
Väljaandja: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1924

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava