Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Tekstikäsitlused jutluste koostamiseks. XXVI, Mihklipäev - Surnutepüha : 9 tekstikäsitlust : perikoopide I rida

Esra Rahula

Formaat:
Lehekülgi: 2507-2590
Väljaandja: EELK Õpetajate Konverents
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1997

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava