Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Esimesed lustilikud Märdi-õhtu laulud ja kõned : Märdi-õhtu pidajatele naljakaks ajawiiteks

A. Petersell

Formaat: 14 cm
Lehekülgi: 22
Väljaandja: Schnakenburg
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1878

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava