Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Mardipäeva mängudest

Elmar Päss

Formaat: 23 cm
Lehekülgi: 71-89
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1933

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava