Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Tekstikäsitlused jutluste koostamiseks. I., 1. advent - Kolmekuningapäev : 12 jutlust : perikoopide IV rida

Esra Rahula

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 94
Väljaandja: EELK Konsistooriumi kirjastus- ja infoosakond
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1993

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava