Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Teine lustilik Märdi- ja Kadri-õhtu : Naljaka kõne ja lauludega, kui ka lauluwiisi noodidega : Märdi- ja Kadri-õhtu pidajatele

A. Petersell

Formaat: 18 cm
Lehekülgi: 38
Väljaandja: Schnakenburg
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1880

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava