Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lehed tuulde : ääremärkusi ja arvustusi 1911-22

Jaan Kärner

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 128
Väljaandja: Sõnavara
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1924

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava