Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jaksuküla poisid. : [jutud]

Jüri Parijõgi

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 125
Väljaandja: Loodus
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1936

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava