Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluöö

Formaat: 24 cm
Lehekülgi: 19
Väljaandja: Rootsi Baptisti Koguduste Liit, Rootsi Baptistimission
Linn: [Stockholm

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava