Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

"Püha öö, õnnistud öö" : jõulunäidend ühe kauni jõululaulu tekkimisest

Hilda Tamm

Formaat: 22 cm
Lehekülgi: 28
Väljaandja: EELK USA praostkond
Linn: Chicago

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava