Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Elust ja loodusest : õpetlikud tükid noorele ja wanale

Matthias Johann Eisen

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 58
Väljaandja: Schnakenburg
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1879

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava