Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Rõõmsaid pühi! : Mõnusad pühade jutud

P. Grünfeldt (koost.)

Formaat: 15 cm
Lehekülgi: 112
Väljaandja: K. A. Hermann
Linn: Jurjev
Väljandmisaasta: 1893

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava