Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laste Jõulu Leht : 3. [anne]

Martin Lipp

Formaat: 16 cm.
Lehekülgi: 40
Väljaandja: Kristliku rahvakirjanduse agentur
Linn: Jurjev
Väljandmisaasta: 1900

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava