Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laste Jõulu-jutud

Jakob Martin Sommer

Formaat: 14 cm.
Lehekülgi: 32
Väljaandja: K. Busch
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1901

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava