Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Uus Jöulu raamat kus ka Uue aasta laulud ja palwed sees on.

Formaat: 11 cm
Lehekülgi: 62
Väljaandja: R. Põder
Linn: Narva
Väljandmisaasta: 1904

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava