Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Taewasse : Kaks juttu lastele

Agnes Vollmar

Formaat: 15 cm
Lehekülgi: 32
Väljaandja: J. Karu rmtkpl.
Linn: Pärnu
Väljandmisaasta: 1907

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava