Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulupuu / Ernst Petersoni jutustus linnaelust

Ernst Särgava

Formaat: 22 cm
Lehekülgi: 48
Väljaandja: Mõte
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1916

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava