Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulu Album 1919

Formaat: 32 cm
Lehekülgi: 23
Väljaandja: Walgus
Linn: Viljandi
Väljandmisaasta: 1919

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava