Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti Jõulu-album : 1921

Formaat: 27 cm
Lehekülgi: 20
Väljaandja: O. Lõhmuspuu
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1921

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava