Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

"Sõjamehe Kodu" Jõulu-Album

Formaat: 31 cm
Lehekülgi: 28
Väljaandja: E. Demob. Sõjav. Liidu Pärnu Osakond
Linn: Pärnu
Väljandmisaasta: 1921

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava