Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laste Rõõm : jõulu album

Ernst Enno (toim.)

Formaat: 24 cm
Lehekülgi: 16
Väljaandja: Tallinna Eesti Kirjastuse-Ühisus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1921

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava