Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulu inglid : [jutt]

Daniel Heinrich Matson

Formaat: 14 cm
Lehekülgi: 14
Väljaandja: Külvaja
Linn: Keila
Väljandmisaasta: 1924

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava