Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulu sündmus Petlemma wäljal : nelja lapse ettekanne ühes laulukooriga

Tõnis Saar

Formaat: 11 cm
Lehekülgi: 16
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1925

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava