Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Semendivabrik : [jutud]

Jüri Parijõgi

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 121
Väljaandja: Loodus
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1926

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava