Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laste jõulu kannel : [luuletused]. II

Anton Suurkask

Formaat: 24 cm
Lehekülgi: 12
Linn: Viljandi
Väljandmisaasta: 1927

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava