Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kasarmus ja õppeväljal : jutustusi Vabariigi kaitseväest

Pentti Haanpää

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 95
Väljaandja: Noor-Eesti
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1929

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava