Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Noorusmaa : almanak. III

E. Martinson (koost.)

Formaat: 23 cm
Lehekülgi: 191
Väljaandja: Eesti Õpetajate Liit
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1930

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava