Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Tee ja Siht : jõulualbum

A. Uuemõis (toim.)

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 15
Väljaandja: Eesti Kristlik Raudteelaste Ühing
Linn: Keila
Väljandmisaasta: 1934

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava